تبلیغات
همیار پلیس - شیوه نامه اجرایی طرح همیار پلیس در سال تحصیلی 88-87 به شرح زیر اعلام شد

طرح همیار پلیس ویژه دانش آموزان دوره های ابتدایی و راهنمایی با اهداف :ارتقاءسطح فرهنگ ایمنی و ترافیك و تقویت انضباط اجتماعی در بین دانش آموزان و اولیاء آنان ، تقویت روحیه مسئولیت پذیری ، خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان ، آموزش و آشنایی دانش آموزان با موارد ایمنی و ترافیك از طریق شناسایی تخلفات حادثه ساز ، نهادینه كردن رعایت و احترام به قوانین اجتماعی بین دانش آموزان و اولیا ء آنان و كاهش تخلفات رانندگی و به تبع آن كاهش تلفات انسانی و ضررهای مادی حاصل از سوانح رانندگی ، اجرا خواهد شد .همیار پلیس به دانش آموزی اطلاق می گردد كه پس از كسب آموزش های لازم وظیفه دارد : در صورت مشاهده تخلفات حادثه ساز رانندگان وسیله نقلیه ای كه سرنشین آن می باشد . با رعایت احترام و لحنی مؤدبانه موارد خلاف را به ایشان یادآوری و در صورت لزوم گزارش نماید .گفتنی است محدوده فعالیت همیاران پلیس در داخل وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درون و برون شهری داخل كشور تعیین می شود .