تبلیغات
همیار پلیس - برگزاری هفتمین مرحله آموزش همیاران پلیس ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی در دبستان غیرانتفاعی كیش

 
برگزاری هفتمین مرحله آموزش همیاران پلیس ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی در دبستان غیرانتفاعی كیش
گروه استان ها - هفتمین مرحله آموزش همیاران پلیس ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی با همكاری پلیس راهور و معاونت اجتماعی و ارشاد كیش در دبستان غیرانتفاعی این جزیره برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، هفتمین مرحله آموزش همیاران پلیس ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی در دبستان دخترانه غیرانتفاعی جزیره كیش برگزار شد.

در این مراسم كه با همكاری پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونت اجتماعی و ارشاد كیش برگزار شد، ابتدا كارشناسان راهور موضوعات ترافیكی و راهنمایی و رانندگی را برای دانش آموزان تشریح كرده و به صورت پرسش و پاسخ ماموریتهای مشخص شده برای دانش آموزان درپشت كارت همیار پلیس رامرور كردند.

در ادامه دفترچه های اخطاریه همیاران پلیس به دانش آموزان ممتاز اهدا شد و نحوه و میزان استفاده دانش آموزان ازاین دفترچه هانیز توضیح داده شد.

 در پایان نیز به دانش آموزانی كه به سئوالات طرح شده ازسوی كارشناسان راهور پاسخ صحیح دادند جوایزی اهدا گردید.