تبلیغات
همیار پلیس - همیاران پلیس امسال درجه می‌گیرند
جمعه 2 اسفند 1387

همیاران پلیس امسال درجه می‌گیرند

   نوشته شده توسط: عباس کاظمینی    

یه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، سردار رویانیان در جمع خبرنگاران با اشاره به كسب موفقیت بیشتر از حد انتظار طرح همیار پلیس در ایام عید، اظهار داشت: با بررسی نتایج و دلایل آن به این نتیجه رسیدیم كه اگر بخواهیم جامعه را به سمت امنیت پیش ببریم به ناچار باید دست به دامن آموزش و پرورش شویم.
وی تصریح كرد: دانش‌آموزان برای اولین بار نشان دادند كه توانایی پذیرفتن مسوولیت‌های اجتماعی را دارند كه البته نمی‌توان از نقش بسیار مهم والدین و دست‌اندركاران وزارت آموزش و پرورش چشم‌پوشی كرد.
معاون راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینكه بعد از این طرح راه پیشبرد اهداف بزرگ به وضوح مشخص شده است، خاطرنشان كرد: باید با آموزش و پرورش به توسعه انضباط اجتماعی بپردازیم و این كار را با جدیت دنبال خواهیم كرد.
به گفته سردار رویانیان راهنمایی و رانندگی در سال آموزشی آینده با مجوز وزارت آموزش و پرورش بر مطالب نگاشته شده در كتابهای درسی پیرامون بحث ایمنی نظارت مستقیم خواهد داشت.
وی در ادامه از توسعه طرح همیار پلیس در مدارس طی سال جاری خبر داد و افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی در نظر دارد به منظور نهادینه كردن طرح مذكور به همیارهای پلیس درجه اعطا كند.
رویانیان در مورد ترتیب درجه‌های اعطایی به همیاران پلیس گفت: این افراد به ترتیب از همیار سوم به همیار دوم و سپس به همیار یكم ارتقا خواهند یافت و در مراحل بعدی پلیس‌یار پیشتاز كه از پیشتازان آموزش و پرورش با درجاتی مشخص خواهند شد.